ФИРМА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
АДРЕС
ТЕЛЕФОНИ
Е-маил/уеб адрес


Издателство за компютърна литература.
София 1233 ул. Охрид 32-36, вх. А, ап. 26
02/328 855

Продажба на софтуер от Microsoft и компютърна литература.
София 1125 бул. Г. М. Димитров 54
02/720 187

Издателство за компютърни книги. Представя преводна литература на световно известни издателства.
София 1404 ул. Червена роза 31А, ап. 7
02/958 2567, 958 2580

Търговия с консумативи, хардуер; асемблиране на компютърни системи; литература в областта.
София 0 бул. Самуил 19
02/944 1367, 953 0042