ФИРМА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
АДРЕС
ТЕЛЕФОНИ
Е-маил/уеб адрес


Строителство. Проектиране. Изграждане.
София 1619 ул. Дамяница 3-5
02 / 571 5303

Проектиране, доставка и монтаж на всички видове окачени тавани (линейни, растерни и от гипсокартон), както и изграждане на леки преградни стени.
София 1000 ул. Осогово 60
02/920 14 53
089/869 70 07

Проектиране; Инженерингова дейност в строителството на: промишлени, жилищни, селскостопански и други обекти в страната и чужбина.
София 1870 кв. Ботунец
02 / 987 3724, 945 4586

КИК Дизайн ООД е ново строително търговско дружество на българския пазар.Основния предмет на дейност е проектиране, строителство и интериорен дизайн.
гр.София 1142 бул.Фритюф Нансен 47 ет.1, ап.4
02 / 9865482

Проектиране и изграждане на дървени конструкции - покриви, навеси, перголи, зимни градини. Внос на пароспиращи фолиа, хидроизолационни фолиа и мушами от фирмите CAPLAST, BWK.
София 1407 ул. Голо бърдо 17, пк 15
02 / 962 44 26

Проектиране и строителство – изграждане на обекти в промишленото, гражданското строителство. Дограми и интериорни елементи.
Хасково 6300 Околовръстно шосе
038/ 607 911, 607 912

Проектиране и строителство на жилищни и офис сгради, бензиностанции и лифтове.
София 1421 ул. Капитан Андреев 5
02 / 963 3878, 963 3839

Ниско строителство: проектиране и изграждане на пътни, улични и тротоарни настилки; текущ, среден и основен ремонт на пътни, улични и тротоарни настилки.
София 1309 жк. Надежда 3, трафопост между бл. 311 и бл. 312
02 / 381 336

Специализирана в областта на комплексната мълниезащита на сгради и външни съоръжения и открити обекти, което включва: проектиране, изграждане и ремонт.
София 1784 бул. Цариградско шосе 7-ми км
02/971 83 69

Фирмата изпълнява проектиране и строителство на сглобяеми къщи с дървена скелетно - гредова конструкция по системата на сухото строителство.
София 6100 кв. Лозенец, ул. Църноок № 8
0431/632 53, 02/865 03 57
088/854 54 07