ФИРМА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
АДРЕС
ТЕЛЕФОНИ
Е-маил/уеб адрес


Лидер в областта на медицинското оборудване за терапия и контрол на здравето.
София, ул.Тодор Каблешков 69, офиса до вход Б.
02 / 975 27 00
02 / 975 23 30
факс:02/975 27 00
факс:02/975 23 30