ФИРМА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
АДРЕС
ТЕЛЕФОНИ
Е-маил/уеб адрес


Българското военно книгоиздаване
София 1080, ул. "Иван Вазов" №12
02 / 987 62 61
02 / 980 41 86
02/ 980 27 66
факс:02/980 27 79

дейност - научна литература: археология, нумизматика, сфрагистика, история.
София 1000 ул. Алабин 38
02/980 1812

Издателство и печатница. Книги и списания. Военна литература, история, хуманитаристика. Полиграфически и книговезки услуги
София 1080 ул. Иван Вазов 12
02/ 980 2766, 980 4186