ФИРМА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
АДРЕС
ТЕЛЕФОНИ
Е-маил/уеб адрес


Доставка и сервиз на медицинска апаратура.
София 1202 бул. Кн. Мария Луиза 95
02/ 328 151

Наркозно-дихателна, реанимационна, неонатална, мониторна апаратура и автоматични биохимични анализатори и друга медицинска апаратура.
София 1407 ул. Банат 12, ет. 1, ап. 2
02/ 624 172
088 452 196

Внос, износ, търговия с медикаменти и други медицински материали, инструменти, медицински апарати; монтаж и сервиз на медицинска апаратура и съоражения.
София 1233 ул. Карлово 11-13
02/ 931 3744, 931 3745

Доставка и асемблиране на компютърни системи, изграждане и поддръжка на компютърна периферия, касови апарати, електронни везни и др.
Шумен 9701 бул. Велики Преслав 9, ет. 7, офис 37

Проектиране и оборудване на фармацевтични заводи. Медицинска апаратура и консумативи.
София 1000 ул. Д-р Петър Берон 2 Б
963 1091, 661 894

Търговия и сервиз на медицинска апаратура.
Варна 9000 бул. Сливница 60
052/ 612259

Производство и ремонт на медицинска апаратура. Ремонт и подръжка на рентгенова апаратура.
София 1797 бул. Кл. Охридски 132
02/ 685 177

Търговия с фотоапаратура, медицинска апаратура и консумативи, IT апаратура, охранителна и наблюдателна техника.
София 1463 бул. Витоша 81-83
02/ 951 68 03, 852 84 86

Производство на оптични уреди, медицинска апаратура и лабораторна стъклария.
София 1111 ул. Адам Мицкевич 4; пк.6
02/ 827 02 12
Инженерингова дейност в областта на здравеопазването; доставка на апаратура и консумативи; сервиз и поддръжка на медицинска апаратура.
София 1574 бул. Шипченски проход 69
02/ 701 060, 734 943