ФИРМА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
АДРЕС
ТЕЛЕФОНИ
Е-маил/уеб адрес


Конферентен туризъм - организиране на семинари и конференции.
София 1000 ул. Фритьоф Нансен 45
02/963 3039, 666 739