ФИРМА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
АДРЕС
ТЕЛЕФОНИ
Е-маил/уеб адрес


Производство на стоки от листова и профилна стомана за широко потребление.
Горна Оряховица, ул."Вичо Грънчаров" №3
0888 374 668
0618 470 26
Проектиране, монтаж и производство на устройства за защита от импулсни пренапрежения.
София 1784, бул. "Цариградско Шосе" 7 км., БИЦ-ИЗОТ, офис 307
02/971 83 69
02/91 969/в. 441
факс:02 / 971 83 69