ФИРМА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
АДРЕС
ТЕЛЕФОНИ
Е-маил/уеб адрес


Фирмата е регистрирана през 1992 г. Основната й дейност е издателска. Издателството е с утвърдено име в областта правната и икономическата литература.
София 1330 жк "Красна поляна" бл. 23
02/829 54 04
0888 22 06 59
Издателска дейност: счетоводство, финанси, данъци, трудови правоотношения, обществено осигуряване, право, митническо законодателство, строителство и други.
София 1000, ул. "Ангел Кънчев" № 11
02 / 988 51 13
02 / 981 89 33
02 / 980 26 03
факс:02/988 51 13
Издателство на специализирана литература в областите право, данъчно и митническо законодателство, социално, здравно и пенсионно осигуряване.
София 1000 ул. Ангел Кънчев 11, ет. 1
02/988 5113, 981 8933, 980 2603

Специализирана литература. по нормативи, мениджмънт, Ноу хау, юридически и счетоводни консултации.
София 1000 ул. Раковски 108
02/ 987 64 82, 988 0589

Специализирано издателство за правна литература.
София 1000 пл. Славейков 11
02/987 0141, 981 4598