ФИРМА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
АДРЕС
ТЕЛЕФОНИ
Е-маил/уеб адрес


Специализирана в издаването на преводна литература в областта на бизнеса - маркетинг, мениджмънт, анализ на пазари, лидерство, обучение и мотивация.
София 1111, ул. "Манастирска" 16 А
02/973 30 39
02/719 186
факс:02/973 30 39
Издателство на: стандартни формуляри, бланки, счетоводна и икономическа литература.
София 1164 бул. Христо Смирненски 29-33
02/963 3232