Патън за лидерството

Алън Акселорд
Стратегически уроци за корпоративна война

През трите години от 1942 до 1945 Патън спечели една война под девиза „Скорост, простота и смелост“. През трите години от 1995 до 1998, използвайки същия девиз, Уорнър - Ламбърт се превърна от компания, смятана за губеща във фармацевтичната индустрия, в една от 50 - те най - големи фирми на пазара. Книгата Патън за лидерството дава на лидерите от всички нива задълбочен поглед върху уникалния лидерски стил на Патън и върху това как той е вдъхновявал хората си за победа при трудни обстоятелства.

Патън е персонификация на лидерството, изразено чрез силата на личността. Книгата дава ценен поглед върху правилата на този велик войн на XX век.

304 стр.
ISBN: 954-9964-21-3

Съдържание

Предговор
Въведение
Предисловие
Какво е направил и какъв е бил той?
Животът и постиженията на Патън.
Командирът трябва да командва!
За значението на лидерството.
Винаги атакувай. Никога не се предавай.
Как да развием печелившо мислене?
Как можем да сме сигурни?
За намирането на факти, подготовката и планирането
Скорост, простота, смелост.
За изпълнението и възможността.
Войникът е армията.
За обучението, менторството, мотивирането, вдъхновяването.
Писмени инструкции за комуникацията и координацията.
Само една посока - напред.
За създаването на ефективност.
Успехът означава колко високо можете да се издигнете, когато достигнете дъното.
За смелостта и характера.
Смелост.
За постигането на невъзможното.
Препоръчана литература.
Индекс