Корпоративен анализ
Пътеводител
Боб Вос
The Economist Books

Има много начини за анализ на различните аспекти от работата на една компания. "Корпоративен анализ" вниква в нещата, които наистина имат значение, чрез проучване на най-важните елементи.

За всеки, който желае да направи неформална преценка за компанията, за която работи или с която търгува, или в която иска да инвестира, "Корпоративен анализ" е безценна настолна книга.

368 стр.
2001 г. / ISBN: 954-9964-17-5

Съдържание


Увод
Предговор
Първа част
Основни понятия

  1. Годишният счетоводен отчет - и какво лежи в основата му
  2. Счетоводният баланс
  3. Отчет за приходите и разходите
  4. Отчет за паричния поток
  5. Други отчети
Втора Част
Оценка на фактите

  6. Основни насоки при финансовия анализ
  7. Измерване на рентабилността
  8. Измерване на ефективността
  9. Оборотен капитал и ликвидност
10. Капитал и оценяване (Valuation)
11. Стратегия, успех и провал
Трета Част
Полезни репери (еталони)

12. Коефициенти, сравнени между сектори и страни
Речник
Индекс