Переспективи за развитие на бизнеса

Начало » Книги и полиграфия » Икономическа литература
Переспективи за развитие на бизнеса
Измерване на показателите за състоянието на вашия бизнес.
Анди Нийли
The Economist Books

“В областта на измерването на показателите за състоянието на бизнеса се извършва революция и Анди Нийли ни дава обобщение на причините и начините, по които промените засягат мениджърите във всички краища на света. Неговите схеми и примери ще помогнат на изоставащите да догонят водещите, а на водещите - да вървят напред още по-бързо.”

Проф. Бил Брънс, Харвардска бизнес школа
В тази книга се поставят няколко прости въпроса. Първият е “защо”? Защо днес толкова много хора се интересуват живо от оценката на хода на бизнеса? Основната теза на книгата е, че като механизъм за контрол традиционните начини за измерване са наивистични. Когато контролът се осъществява чрез измерване на дейността, хората, чиято дейност се измерва, започват да управляват самото измерване, вместо дейността си.

Основната цел на “Перспективи за развитие на бизнеса” е да даде отговор на въпросите: “Как да бъдат разработени, усъвършенствани и използвани системите за спазване на стандартите, на правилността на проверката и на мерките за усъвършенстване?” като при това обогати съществуващите схващания за системите за измерване на показателите за състоянието на бизнеса.
239 стр.
2001 г. / ISBN: 954-9964-09-4

Съдържание

Израз на благодарност
Предговор
1. Революцията в областта на състоянието на бизнеса
 • Измерване на доказателствата за революция
 • Измерване на степента на удовлетворяване на изискванията на клиентите
 • Измерване на степента на удовлетворяване на изискванията на служителите
 • Измерване на интелектуалния капитал
 • Измерване на изпълнението на доставчиците
 • Измерване на финансовото изпълнение
  2. Причини за революцията
 • Измерването на погрешни параметри води до отрицателни резултати
 • Разработка на действени измерения на изпълнението
 • Историческо измерване на стойности
 • Очите на клиента: важните очи
 • Измервания, изоставащи от времето
 • Съпоставимост на измерителите със стратегията
 • Необходимост от мениджъри по управление на развитието на дейността
 • Полза за бизнеса
  3. Защо трябва да измерваме?
 • Четирите основни направления на измерването
 • Основно направление 1: установяване на текущото състояние
 • Основно направление 2: разгласяване на състоянието на компанията
 • Основно направление 3: потвърждаване на приоритетите
 • Основно направление 4: предизвикване на напредък
 • Многообразни причини за измерването
  4. Ненарушаване на критичните параметри на дейността
 • Последствия от нарушаване на критичните параметри на дейността
 • Лиценз за извършване на дейност
 • Измерителите като средство за осигуряване на спазването на критичните параметри
 • Системи за текущо измерване
 • Претворяване на теорията в практиката
  5. Проверка на стабилността на организацията
 • Проверка на финансовата стабилност
 • Съвременни методи за проверка на финансовата стабилност
 • Проверка на стабилността: мнението на клиентите
 • Схеми за оценка на състоянието на дейността
 • Схеми за оценка на дейността: балансираната точкова схема
 • Схеми за оценка на дейността на микроравнище
  6. Оценките предизвикват действия
 • Теория на бизнеса
 • Получаване на двойно по - солидни знания на равнище стратегия
 • Практически стратегически знания
 • Разкази и картини
 • Силата на данните
  7. Как да извлечем полза от измерванията: обобщение
 • Трите роли на измерването: за спазване на стандартите, за проверка и за усъвършенстване
 • Трите роли: препоръчителен подход
 • Трите роли: алтернативен поглед
 • Трите роли и четирите основни направления на измерването
 • Предизвикателството към бъдещето
  Индекс на компаниите, споменати в книгата