Цифров капитал
Да обуздаем силата на бизнес мрежите
Дон Тапскот, Дейвид Тикол и Алекс Лоуи

Създадената през индустриалния век корпорация се разпада. Новата форма за създаване на богатство се нарича бизнес мрежа, а новата основа на богатството - цифров капитал.

В книгата си “Цифров капитал” стратезите на информационния век Дон Тапскот, Дейвид Тикол и Алекс Лоуи описват и обясняват явлението “б-мрежа” и факторите, обуславящи неговата поява. На базата на тригодишни проучвания, чиято стойност е милиони долари, обхващаща стотици б-мрежи от най-различни сфери, от съюза Майкрософт до компаниите от автомобилната индустрия, авторите хвърлят светлина върху сега действащите видове б-мрежи.

315 стр.
2001 г. / ISBN: 954-9964-10-8

Съдържание

Предговор
Начало
Част І
Увод

1. Обновяване на стойността чрез бизнес мрежите
Част ІІ
Новите модели за създаване на богатство

2. Тържища
3. Агрегация(Струпвания)
4. Вериги на стойността
5. Съюзи
6.Дистрибутивни мрежи
Част ІІІ
Елементите "Човешки капитал" и "Капитал на взаимоотношенията" на цифровия капитал

7. Хората:човешкият капитал на бизнес мрежите
8. Маркетинг: капитал на взаимоотношенията в бизнес мрежата
Част ІV
Стратегии за бизнес мрежи

9. Как се тъче б-межата
10. Събиране на цифровия капитал
За авторите
Индекс