Първична сила на обучението

Начало » Книги и полиграфия » Икономическа литература
Първична сила на обучението
Макс Ландсбърг

Обучението е ключът, с чиято помощ отприщваме не само собствения си потенциал, но и този на своите служители и цялата организация.

Добрата новина е, че усъвършенстването на няколко прости навика и умения е достатъчно, за да станете добър преподавател. Макс Ландсбърг, ръководител на Програмата за професионално развитие в английската фирма „Маккинси и Ко“, посочва фазите, през които трябва да премине обучението, за да се получи максимален ефект.

176 стр.
2002 г. / ISBN: 954-9964-30-2

Съдържание

Въведение: Обучението - жизненоважно умение за ръководителите
  1. Планиране на обучението на работното място
  2. Питането срещу казването
  3. Търсене на отзвук
  4. Коригиране на познатите митове за обучението
  5. Даване на отзвук
  6. Изграждане на цикъл на обучение
  7. Определение на различните индивидуални стилове
  8. Откриване и избягване на задръжките ви като обучаващ
  9. Обучение в кратки срокове
10. Съобразяване с уменията и волята на другите
11. Преодоляване на нежеланието за обучение
12. Мотивация
13. Опознаване на културните различия
14. Правилното подбиране на екипи
15. Предпазливо обучение
16. Даване на отзвук за висшестоящия
17. Наставничество
18. Размисли за обучението - кратко изложение
Приложения
Библиография
Речник
Благодарности
Индекс