Практика на мениджмънта
Питър Ф. Дракър

Този станал вече класически труд привлича забележително широко внимание сред читателите, без да жертва научната точност или дълбочината на анализа. “Практика на мениджмънта” е ценен принос към изучаването на ефективността на бизнеса, чете се с удоволствие от всеки, който се нуждае от информация за развитието и значението на мениджмънта. Същевременно книгата е тъй актуална и днес, както и по времето, когато е била написана.

480 стр.
2001 г. / ISBN: 954-9964-16-7

Съдържание

Предговор
Въведение
Eстество на мениджмънта
1. Ролята на мениджмънта
2. Задачите на мениджмънта
3. Предизвикателството към мениджмънта
Част първа: Управление на бизнеса
4. Историята на „Сиърс“
5. Какво е бизнесът?
6. Какъв е нашият бизнес и какъв трябва да бъде?
7. Целите на бизнеса
8. Днешните решения за утрешните резултати
9. Принципите на производството
Част втора: Управление на мениджърите
10. Историята на „Форд“
11. Управлениe чрез цели и самоконтрол
12. Мениджърите трябва да управляват
13. Духът на организацията
14. Изпълнителният директор (президентът) и бордът
15. Развитие на мениджърите
Част трета: Структура на мениджмънта
16. Какъв вид структура?
17. Изграждане на структурата
18. Малкият, големият и разрастващият се бизнес
Част четвърта: Управление на работника и на труда
19. Историята на IBM
20. Наемане на човека като цяло
21. Банкрутира ли отдел „Кадри“?
22. Организация на хората за върхово постижение
23. Мотивиране за върхово постижение
24. Икономическото измерение
25. Супервайзърът
26. Специалистът
Част пета: Какво означава да си мениджър?
27. Мениджърът и неговата работа
28. Вземане на решения
29. Мениджърът на бъдещето
Заключение
Отговорностите на мениджмънта
Отговорностите на мениджмънта
Индекс