Ефективното управление
Питър Дракър

“Ефективното управление” за пореден път демонстрира гения на Дракър, който разчупва конвенционалните възгледи и обръща поглед към нови перспективи за върхови постижения в света на бизнеса.

Предметът на настоящата книга разглежда какво следва да се направи, за да стане една организация действена, просперираща и разрастваща се, и какво трябва да предприемат изпълнителният директор и мениджърът, за да движат предприятието напред. Тя е особено ценна за студенти по мениджмънт, както и за управляващите в индустрията и търговията.
Тук умело се борави с икономическите задачи, с които всеки бизнес би следвало целенасочено да се заеме, за да постигне максимална ефективност и високи икономически резултати.


348 стр.
2002 г. / ISBN: 954-9964-33-7


Съдържание

Въведение: Задачата
Част първа: Разбирането на бизнеса
  1. Бизнес - реалностите
  2. Области на резултатите
  3. Приходи, ресурси и перспективи
  4. Как се справяме?
  5. Центрове на разходите и структура на разходите
  6. Клиентът е бизнесът
  7. Познанието е бизнесът
  8. Това е нашият бизнес
Част втора: Фокусиране върху възможността
  9. Градеж върху силата
10. Откриване на бизнес-потенциала
11. Бъдещето се гради днес
Част трета: Програма за действие
12. Ключовите решения
13. Бизнес - стратегиите
14. Превръщане на икономическото действие в бизнес
Заключение: Ангажираността
Индекс