Котлър за маркетинга
Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите
Филип Котлър

Името на Филип Котлър е синоним на маркетинга. Книгите му се четат като химни на маркетига в 58 страни. Настоящата книга Котлър за маркетинга пред­ставлява един дългоочакван, изключително важен наръчник по маркетинг за мениджъри. Тази нова Книга е съставена на ба­зата на лекциите на автора по маркетинг, добили световна слава и признание.

Мъдрите прозрения на Котлър ще Ви помогнат да осъвре­мените уменията си и да се запознаете с новите предизвикателства и възможности, родени от хиперконкуренцията, глобализацията и Интернет. Тук ще откриете най - новите идеи, синтезирани 6 забележително достъпна форма, по нашумели въпроси Като информационен маркетинг, маркетинг на взаимоотношенията, високо технологичен маркетинг, глобален маркетинг и маркетинг по Интернет.

Ако сте избрали неуспешна маркетинг стратегия, вдъхнете й нов живот чрез богатството от открития и идеи на Котлър.

281 стр.
2000 - 2001 г. / ISBN: 954-9964-02-7


Съдържание

Предговор
Част първа: Стратегически маркетинг
1. Създаване на печеливш бизнес с маркетинг на световно ниво.
2. Използване на маркетинга за разбиране, създаване, предлагане и доставяне на стойност.
3. Определяне на пазарните възможности и изготвяне на стойностни целеви оферти.
4. Разработване на стойностни предложения и създаване на запазена марка
Част втора: Тактически маркетинг
5. Развитие и използване на пазарното проучване.
6. Проектиране на маркетинг - микса.
7. Привличане, задържане и увеличаване броя на клиентитите.
8. Проектиране и предлагане на повече стойност.
Част трета: Административен маркетинг
9. Планиране и организиране на по - ефективен маркетинг.
10. Оценка и контрол на маркетинговата дейност.
Част четвърта: Маркетинг на промените
11. Приспособяване към новата ера на електронен маркетинг.
Приложение
Отличителни белези и стратегии за постигане на успех и роля на маркетинговия отдел в различните видове индустриални дейности.
За автора
Индекс на компаниите и търговските марките