Новото изкуство на лидера

Уилям Коен

Лидерите се създават, а не се раждат такива.

Прочетете за силата на лидерството в книгата „Новото изкуство на лидера“, за да спечелите увереността и доверието на служителите си, да завладеете пазарния дял на конкурентите си, да си направите своя територия в Интернет - с две думи, да бъдете победители.

"Съмнявах се, че лидерството може да бъде изучено, но сега знам, че то може да бъде развито. Ако не сте честен от самото начало, няма да можете да бъдете истински ли­дер. Ако обаче сте решили да го постигнете, книгата на д-р Коен е изключително добре написана и може много да Ви помогне."

Сенатор Бари Голдуотър342 стр.
2001г. / ISBN: 954-9964-15-9

Съдържание

Въведение
Силата на лидерството
Военният модел: осемте универсални закона на лидерството
Как да привличаме последователи
Още три допълнителни начина за привличане на последователи
Как да ръководим като използваме тактиките за пряко въздействие
Четирите тактики за непряко въздействие
Как да развиете самоувереност като лидер
Как да изградите вашата организация като печеливш футболен отбор
Изградете висок дух и солидарност
Как да тренирате вашия печеливш отбор
Тайните на мотивацията
Седем стъпки за поемане на отговорност в кризисни ситуации
Седем начина да развиете харизмата си
Решаване на лидерски проблеми и вземане на решения
Действайте!
Индекс