Защо сме различни

Междукултурни различия в семейството, обществото и бизнеса

Михаил Минков

Като се позовава на голям брой научни изследвания и наблюдения и на класическото учение на Хеерт Хофстеде, неговият ученик и последовател Михаил Минков отговаря точно и ясно на всички тези въпроси, въпреки че мнозина други учени ги замъгляват от съображения за политическа правилност.

Това е ценно помагало за всеки, който желае да работи в чужда страна или в международна компания в родината си, или просто общува с чужденци. В епохата на обединена Европа и световна глобализация, при все по - често взаимодействие с чужди култури, това е необходимо четиво за всеки, който иска да избегне недоразуменията и културните сблъсъци с хора от запад, изток или юг. Вместо до сблъсък при такива срещи, тази книга ще ви подскаже как да стигнете до успех.
332 стр.
2002 г. / ISBN: 954-9964-37-X


Съдържание:

Защо написах тази книга?

1. Култура културни измерения
2. Родовост и безродовост
3. Неравновластие и равновлстие
4. Вътрешна и външна причинност
5. Значение на вътрешната причинност за икономическия хапредък на западните общества
6. Един илюстративен случай
7. Поява и развитие на вътрешната причинност
8. Спокойствие и тревожност
9. Напористост и мекост
10. Жертвоготовност
11. Основни особености на някои държави
12. Има ли неоткрити културни измерения