Приведете в действие интелигентността си

Начало » Книги и полиграфия » Икономическа литература
Приведете в действие интелигентността си
Бил Лукас


Учете по - бързо, работете по - умно.
Основавайки се на изследвания от широк спектър предметни области - от невронауката до психологията, от теорията за мотивацията до ускореното учене, от паметта до начина на хранене - книгата показва, че всеки има възможност да успее и че повечето хора използват само малка част от способностите си.

Голяма част от ученето на работното място е загуба на време и средства, защото мнозинството от хората не са нито емоционално готови да учат, нито са практически склони да приложат наученото към поведението си. Приведете в действие интелигентността си предлага нов модел на учене: Готови, Старт, Дръжте се, революционизиращ начина, по който учите и се представяте.
В днешния бързо движещ се свят ученето е станало ключ към конкурентното предимство. Приведете в действие интелигентността си ще революционизира разбирането ни за начина, по който нашият мозък е „хардуерно“ кодиран да учи, и практическите стъпки, които можем да предприемем, за да се подготвим да участваме в процеса на учене.
326 стр.
2002г. / ISBN: 954-9964-35-3

Съдържание:


Признателност
Въведение

Първа част - подгответе се да учите

Слизане под повърхността
  1. “Разопаковане” на разума
  2. Подготовка за учене
  3. Включване на съзнанието

Втора част - заемете се
Как да станете компетентен учещ
  4. Учебна грамотност
  5. Разберете себе си като учещ
  6. Находчивост
  7. Памет
  8. Издръжливост
  9. Впрягане на творчеството
10. Аргументите за ученето на работното място

Трета част - вървете с твърда крачка
11. Живот и учение
12. Разсъдачност
13. Откликване
14. Балансиране на живота
15. Отделяне на време за учене

Четвърта част - полезна информация

От А до Я за основаните на мозъка подходикъм живота и работата
Отстраняване на проблемите
Библиография
Индекс