22 неизменни закона на брендинга

Начало » Книги и полиграфия » Икономическа литература
22 неизменни закона на брендинга

Как да превърнем един продукт или услуга в търговска марка

Ал Рийс и Лаура Рийс


Що е брендинг?
В книгата си 22 неизменни закона на брендинга авторите Ал Рийс и Лаура Рийс дават отговор на въпроса: Коя е единствената и най - важна цел на процеса на маркетинга ? Според самите тях това е процесът на изграждане на търговската марка, или т. нар. брендинг (branding).
Маркетингът представлява изграждане на търговска марка.
Маркетингът представлява това, което трябва да направи една фирма за бизнеса.
Маркетингът е основна цел на фирмата.
Ето защо всеки, който работи във фирма, следва да се интересува от маркетинг и особено от законите на брендинга. Ако цялата компания се занимава с маркетинг, то цялата компания се занимава с брендинг. Колкото и абсурдно да изглежда, не е далеч времето, когато самото понятие маркетинг ще остарее и ще бъде заменено от ново понятие, наречено брендинг.
159 стр.

ISBN: 954-9964-06-Х

Съдържание :

1. Закон за разширяването
2. Закон за свиването
3. Закон за популяризирането
4. Закон за реклемата
5. Закон за думата
6. Закон за препоръките
7. Закон за качеството
8. Закон за категорията
9. Закон за името
10. Закон за разширената продуктова линия
11. Закон за приятелството
12. Закон за генерализирането
13. Закон за компанията
14. Закон за подтърговските марки
15. Закон за родството
16. Закон за формата
17. Закон за цвета
18. Закон за границите
19. Закон за постоянството
20. Закон за промяната
21. Закон за тленността
22. Закон за конкретността
Индекс