Eвропейски сертификат за компютърни умения – ECDL

Начало » Образование » Курсове

Фирма

Предлага: Треинсофт ЕООД Телефон: 02/920 0239; 0887522036
е-mail: info@trainsoftbg.co...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Eвропейски сертификат за компютърни умения – ECDL

Център за професионално обучение “Треинсофт” е оторизиран учебен и тестващ център за една от най-разпространените компютърни сертификационни програми в света - European Cоmputer Drivig Licence (ECDL). Неговата основна цел е да удостоверява компютърните компетенции и да оценява компютърните умения на потребителите, явили се на тест за придобиването му. Този тип проверка на компютърните знания се използва в повече от 150 страни, а броят на притежателите на сертификат ECDL надхвърля 6 милиона души.
Сертификатът е задължителен вече в много европейски страни. Работодателите, както и кандидатите за работа се обединяват около необходимостта от такова стандартизирано дефиниране на практическите компетенции в областта на ИТ. Тестът за практическите умения и компетенции ECDL се състои от седем основни модула, покриващи различни елементи на компютърната теория и практика. Цената за регистрацията за ECDL сертификация е 36 Евро*, а за явяване на един модул - 12 евро*. Цената за издаването на дипломата след седемте изпита е 20 евро*. Придобиването на ECDL сертификация изисква успешно полагане на всичките 7 модула без значение в какъв ред. При първоначалната регистрацията за тест в “ТРЕИНСОФТ” ЕООД ще получите индивидуална skill карта за полагане на изпити, в която ще се отбелязва всеки успешно преминат тест.

ECDL – Core (всичките 7 теста):
Модул 1 Основи на Информационните технологии;
Модул 2 Работа с компютър. Основни операции и
управление на файлове;
Модул 3 Текстообработка;
Модул 4 Електронни таблици;
Модул 5 База данни;
Модул 6 Презентации;
Модул 7 Информация и комуникации.