Дефектнотокова защита. Автоматични прекъсвачи. Разпределителни табла. Кутии за модулни механизми

Начало » Електроника и Електротехника

Фирма

Предлага: Топ Груп Плюс ООД Телефон: 02/961 15 03; 0899 19 20 53
е-mail: legrand@topgroupplu...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Дефектнотокова защита. Автоматични прекъсвачи.

Днес ние трябва да можем да използваме електричеството без риск. И хората, и самите електрически инсталации и устройства трябва да бъдат защитени ефективно.Ето защо Legrand , на основата на своя опит като световен производител на системи за електрически инсталации, разработи серия от надеждни и икономични устройства за дефектнотокова защита (RCD), термомагнитни автоматични прекъсвачи (MSB) и разпределителни табла с отлични технически характеристики и лесно ползване.

Защита на хора
Устройствата за дефектнотокова защита (RCD) прекъсват автоматично захранването,като по този начин предотвратяват риска от електрически удари, изгаряния или пожар.

Как работи устройството за дефектнотокова защита (RCD)?
Непрекъснато наблюдава разликата между стойностите на входния и изходен ток.
Ако тя не е равна на нула значи има утечка. Ако измерената разлика достигне нивото на чувствителност на уреда тока се прекъсва автоматично.

10, 16, 20 А…. Каква мощност трябва да бъде избрана?
Мощността се избира в съответствие с инсталацията: определете броя на електрическите контакти, осветителни тела, домакински уреди и т.н.

Трябва ли дефектнотоковата защита да бъде използвана с автоматичен прекъсвач?
Да, аащото RCD не осигурява защита при къси съединения и претоварване. От особена важност е RCD да бъде комбинирано с устройства за електрическа защита на веригата: термомагнитни автоматични прекъсвачи (MSB) или стопяеми предпазители.

Клас А или АС?
Има два вида устройства за дефектнотокова защита (RCD):
- Клас АС се използва в нормални променливотокови вериги, без наличие на хармоници или съставки на прав ток.
- Клас А се използва при нечисто синусоидален ток във вериги замърсени с хармоници или съставки на прав ток. Препоръчва се за защита на хора, ползващи електрически уреди.

Устройствата за дефектнотокова защита (RCD) на Legrand имат работен диапазон от 25 до 63 А, защита от директен контакт и отговярят на международните и европейски стандарти IEC/EN 61000-1-96.


Механизми и ценова листа: Excel file - 67 kB