Фирма

Предлага: ЖО И ВЕН Телефон: 02 / 832 11 95; 02 / 832 1048
е-mail: joiven@abv.bg
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Електромери МЕ

Електормерите са предназначени за измерване на енергия, консумирана в електрическите вериги, еднофазни или трифазни, с или без изтеглена неутрала.
Общи данни:
 • клас на точност: 2
 • честота : 50/60 Hz
 • консумация: 2.5 VA
  Еднофазен електромер МЕ1:
 • директно измерване на енергията до 63 А
 • измервателен индикатор: 1000 мигания за kWh
 • индикатор за неправилно свързване
  Еднофазен електромер с частично измерване МЕ1z:
 • директно измерване на енергията до 63 А
 • измервателен индикатор: 1000 мигания за kWh
 • индикатор за неправилно свързване
  Еднофазен електромер с частично измерване и дистанционен пренос на измерените импулси МЕ1zr:
 • директно измерване на енергията до 63 А
 • измервателен индикатор: 1000 мигания за kWh
 • индикатор за неправилно свързване
 • дистанционен пренос посредством импулсен контакт NO:
  - ELV изолационно напрежение: 4 kV, 50 Hz
  -18 mA (24 V постоянно напрежение), 100mA (230 V променливо напрежение)
  -1 импулс за 200 ms (затваряне на контакт) за kWh
  Трифазен електромер без неутрала (за товари свързани в триъгълник) МЕ3:
 • директно измерване на енергията до 63 А на фаза
 • измервателен индикатор: 100 мигания за kWh
  Трифазен електромер без неутрала, с частично измерване и дистанционен пренос на измерените импулси (за товари свързани в триъгълник) МЕ3 zr:
 • директно измерване на енергията до 63 А на фаза
 • измервателен индикатор: 100 мигания за kWh
 • дистанционен пренос посредством импулсен контакт NO:
  - ELV изолационно напрежение: 4 kV, 50 Hz
 • 18 mA (24 V постоянно напрежение), 100mA (230 V променливо напрежение)
 • 1 импулс за 200 ms (затваряне на контакт) на всеки 10 kWh
  Трифазен електромер с неутрала (за товари свързани в звезда) МЕ4:
 • директно измерване на енергията до 63 А на фаза
 • измервателен индикатор: 100 мигания за kWh
  Трифазен електромер с неутрала, с частично измерване и дистанционен пренос на измерените импулси (за товари свързани в звезда) МЕ4 zr:
 • директно измерване на енергията до 63 А на фаза
 • измервателен индикатор: 100 мигания за kWh
 • дистанционен пренос посредством импулсен контакт NO:
  - ELV изолационно напрежение: 4 kV, 50 Hz
 • 18 mA (24 V постоянно напрежение), 100mA (230 V променливо напрежение)
 • 1 импулс за 200 ms (затваряне на контакт) на всеки 10 kWh
  Трифазен електромер с или без неутрала, с частично измерване и дистанционен пренос на измерените импулси, с възможност за свързване към външен токов трансфотматор (невключен в доставктата):
 • преводно отношение на токовия трансформатор: от 40/5 до 6000/5
 • консумация на всеки вход: от 0.05 VA до 5 VA
 • измервателен индикатор: 10 000/х мигания за kWh ( х = отношението на ТТ )
 • дистанционен пренос посредством импулсен контакт NO:
  - ELV изолационно напрежение: 4 kV, 50 Hz
 • 18 mA (24 V постоянно напрежение), 100mA (230 V променливо напрежение)
 • 10/х импулс за 200 ms (затваряне на контакт) на kWh (х = отношението на ТТ) = х/10 kWh на импулс

 • Тип
  ME 1P+N

  Номинален ток
  (А)

  Управляващо
  напрежение
  (V CA)

  Кат.
  номер

  Цена
  с ДДС

  ME1

  63

  230

  17065

  227.67

  ME1z

  63

  230

  17066

  243.39

  ME1zr

  63

  230

  17067

  371.73

  Тип
  ME 3P

  Номинален ток
  (А)

  Управляващо
  напрежение
  (V CA)

  Кат.
  номер

  Цена
  с ДДС

  ME3

  63

  3x400

  17075

  323.93

  ME3zr

  63

  3x400

  17076

  371.73

  ME4zrt

  40 - 6000

  3x400

  17072

  431.78

  Тип
  ME 3P+N

  Номинален ток
  (А)

  Управляващо
  напрежение
  (V CA)

  Кат.
  номер

  Цена
  с ДДС

  ME4

  63

  3x230/400

  17070

  340.86

  ME4zr

  63

  3x230/400

  17071

  392.54