Подготовка на ученици, кандидатстващи в профилирани гимназии 7 клас

Начало » Образование » Средно образование

Фирма

Предлага: Учебен Център РУНИ Телефон: 02/ 943 40 55, 628 462, 088 8 503 025
е-mail: runny@bitex.bg
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Подготовка на ученици, кандидатстващи в профилирани гимназии 7 клас

Учебен център “РУНИ” предлага подготовка на ученици, кандидатстващи след 7 клас в профилирани гимназии с паралелки с преподаване на чужд език.

Обучението включва подготовка по български език и литература и математика. В рамките на 110 учебни часа по двата предмета се покрива учебното съдържание, необходимо за кандидатгимназиалните изпити.

Часовете се провеждат събота или неделя. Първият учебен срок са по 3 учебни часа български език и 3 учебни часа математика на ден (един от двата дни – събота или неделя), а втория учебен срок по 4 учебни часа български език и 4 учебни часа математика. В часовете по български език и литература има отделени няколко часа за основни правописни и пунктуационни правила, както и за вида на писмения текст, който учениците ще трябва да пишат на изпита. Всяко от застъпените произведения в конспекта за изпит се дискутира и анализира по време на часовете, дават се основни биографични данни за автора и се диктува подробен план-конспект. Въз основа на него учениците правят собствена разработка в къщи и я носят за проверка. Тя се поправя и рецензира. Там, където произведенията препдполагат по-сложна формулирани теми се диктуват уводи, заключения или цели пасажи от изложението, но ученикът след това ги пречупва през собствения си изказ, когато разработва съчинението-разсъждение. В началото на април и юни се провеждат и пробни изпити, които са по желание на учениците и родителите и служат както за проверка на знанията, така и за максимално доближаване до изпитната атмосфера и намаляване на стреса в деня на самия изпит.

В часовете по математика се решават типови задачи и изпитни теми. Обясняват се спорните положения и се показва начина на записване на задачите. Това се налага, тъй като учениците нямат навика да го правят, а самото записване е много важно при образуване на оценката от изпита. След всеки цикъл задачи се прави междинен тест, целящ да се види степента на усвояване на материала. Както и по литература, и по математика има два пробни изпита пре април и непосредствено преди истинските изпити.

Преподавателите по литература и математика от години работят в сферата на подготовка на седмокласници и са напълно запознати с изискванията на оценяването на кандидат-гимназиалните изпити.