Кандидатстудентски курс по английски език

Начало » Образование » Средно образование

Фирма

Предлага: Учебен Център РУНИ Телефон: 02/ 943 40 55, 628 462, 088 8 503 025
е-mail: runny@bitex.bg
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Кандидатстудентски курс по английски език

Кандидатстудентския курс по английски език за прием в УНСС започва с часове, посветени на основните правописни правила и начин за писане на диктовка (първият компонент от изпита в УНСС). Дават се хомофони (думи, които се изговарят по един начин, а се пишат по различен), тъи като те присъстват често в диктовките. След това се минава през основните граматични единици, необходими за превода и преразказа, които са другите два компонента на изпита. Преди започване на работа върху преразказите се дават основни правила – запис на ключови думи, план на основни и второстепенни моменти и схема на оценяване. Преводът започва с анализ на текста и идиоматични изрази, фразови глаголи и как да се измъкнем от капана на непонятните думи.
След приключване на теоретичния материал се започва работа върху изпитни теми – диктовка, преразказ, превод. Всеки път се прави диктовка, която се анализира на следващия път и се вадят непознатите думи и изрази, както и всички хомофони, полухомофони и думи с по-особен правопис. Прави се упражнение с хомофоните. След това се прави или превод или преразказ и се проверява предварително зададена домашна работа.

Кандидатстудентският курс по английски език за кандидатстване в Софийски Университет започва с часове, посветени на confusing words and phrases, основни правописни правила, фразеологични глаголи, основните граматични единици, включени в теста за СУ. Освен това има часове посветени на Reading Techniques и Essay Writing. Когато приключи цялата теоретична подготовка се пристъпва към упражнения върху отделните компоненти от изпита, докато се стигне до работа върху цели изпити.