Подготовка на кандидатстуденти 12 клас

Начало » Образование » Средно образование

Фирма

Предлага: Учебен Център РУНИ Телефон: 02/ 943 40 55, 628 462, 088 8 503 025
е-mail: runny@bitex.bg
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Подготовка на кандидатстуденти 12 клас

Учебен Център “РУНИ” предлага подготовка на кандидатстуденти по български език и литература, история, английски език и математика. По тези предмети се предлага и подготовка за държавни зрелостни изпити (матури). Всички курсове са по 130 учебни часа и покриват учебното съдържание от гимназиална образователна степен, което се изисква за прием във ВУЗ. Часовете по литература започват с основните изисквания и начини за писане на тема. След това се прави обзор на творчеството на всеки един от авторите, включени в програмата за прием във ВУЗ. Анализират се произведенията, посочват се произведенията, ключовите моменти, диктуват се подробни план-конспекти, посочват се нещата, които трябва да влязат в увода, изложението и заключението. Където е необходимо се диктуват и готови разработки, но след това кандидат-студентите сами пишат темите си, според собствения си изказ. След това темите се проверяват от преподавателя и се връщат с рецензия за повторна редакция (ако е необходима). Преподавателите, водещи курсовете, са проверяващи във ВУЗ и са напълно запознати както с учебното съдържание, така и с критериите за оценка.

Първите няколко часа от кандидат-студентския курс по история са отделени на начина на писане на историческа тема и всички елементи, които тя трябва да съдържа – структура, начин на записване, подредба на исторически факти, боравене с исторически източници. След това часовете протичат под формата на дискусии и анализи. За всяка една тема се изясняват до най-малки подробности всички исторически факти, свързани с нея, уточняват се моментите, които трябва да се включат, източниците, на които се уповава изложението и композицията на темата. След това се диктува достатъчно подробен план-конспект, който съдържа всичко, което трябва да влезе във завършената тема. Всеки кандидат-студент сам облича в текст, според собствения си изказ, подробния план-конспект. Готовата тема се носи на преподавателя за проверка, оценка и рецензия. След това работата се връща за нова преработка. Ако и след втората преработка темата не е еза оценка минимум отличен 5.50 тя се връща отново. Това се повтаря до постигане на отлична оценка. Едва тогава темата се счита за готова.

В кандидатстудентския курс по математика се разглежда целия материал от 8 до 12 клас, който е включен в конспекта за писмения изпит по математика за Софийския Университет и Техническия Университет. Материалът се разглежда по теми, като върху всяка тема първо се дава теоретичната обосновка, след това се решават базови задачи върху този материал, които включват основни и принципни положения за решаване на по-сложните задачи. След приключване на всяка тема се прави междинен тест. Когато учебното съдържание се изчерпи започва работа върху изпитни теми за конкурсен изпит и върху задачи, вече давани на кандидатстудентски изпити. Курсовете се водят от двама преподаватели – от СУ “Климент Охридски” и от Техническия Университет.