Фирма

Предлага: Строителна техника ПБ ЕООД Телефон: 02 / 945 62 33; 945 63 65, 0896711477; 0896711477
е-mail: plastek_eood@abv.bg...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Фрезов блок WS 15 - 120

Предназначен за всякакви видове багери и за всякакви терени.
1- изкоп, 2 - пътно строителство, 3 - работа в специални условия, 4 - изграждане на сгради
 • Фрезов блок от 18 до 170 kW
 • За багери от 2 до 45 тона
 • Обхваща три дейности в една изкопаване, сваляне на пласт, разбиване и работа под вода

  1 - разбиване на асфалт
  2 - разбиване на бункер от бетон
  3 - сваляне на пласт от мембранни стени
  4 - разбиване на основи
  5 - безупречна работа във варовикови кариери
  6 - изкопи в пясъчник
  7 - полагане на тръбопровод в шифер /шисти/
  8 - полагане на тръбопровод във варовиков пласт
  9 - възстановяване на сгради
  10 - фрезоване на бетонова повърхност
  11 - разбиване на основи
  12 - фрезоване на дървесни дънери
  13 - изграждане и ремонтна пътища

  Хидравличните фрезови блокове на SCHAEFF-TEREX са три в едно. Иновационна разработка с многостранно приложение. В рамките на Schaeff Group са разработени фрезови инструменти за пътностроителни машини за използване в мините и тунелите. Пореди изключителната ефективност и високата надеждност фрезовите инструменти на SCHAEFF-TEREX се имат отлична репутация. Базирайки се на собствените си специалисти, ноу-хау и дълъг практически опит SCHAEFF-TEREX произвежда хидравлични фрезови блокове от 1995 г. и е лидер на световния пазар. Продукцията обхваща пет типа фрезови блокове с хидравлично задействане 15 kW, 30 kW, 60 kW, 90 kW и 120 kW.
  Поради широкия си обхват и многофункционалност продуктите на SCHAEFF-TEREX намират приложение по целия свят. Фрезовите блокове могат да се прикачват на машини на различни производители и позволяват извършването на точни и пригодни за различни условия операции.
  SCHAEFF-TEREX също предлага индивидуални решения за специални и необичайни приложения като фрезови барабани /предлагани с различни диаметри и ширини/ за полагане на кабели, барабани за срязване на дървесни дънери /под повърхността/, противопрахови системи за работа в сгради и др.

  Области на приложение
 • Изкопи и изграждане на тръбопроводи
 • Разбиване на бетонни конструкции
 • Снемане на пласт, профилиране
 • Пътно строителство
 • Фрезоване под вода и земеизгребване
 • Отточни шахти и мембранни стени
 • Нивелиране и подравняване на насипи
 • Оформяне на околната среда
 • Тунели и мини
 • Кариери

  Предимства на фрезовата технология
 • Широк обхват на приложение
 • Минимални вибрации
 • Ниско ниво на шума
 • Прецидно изкопаване
 • Висок коефициент на ефективност
 • Повторно използване на изкопания материал
 • Здравина, висока надеждност
 • Минимална поддръжка
 • Избор на фрезови инструменти
 • Система за бързо прикачване
 • Технически параметри: Excel file - 21.0 kB