Български език за чужденци

Начало » Образование » Курсове

Български език за чужденци

Индивидуално обучение, обучение в малка група (2 души / 3 - 4)
Интензивно обучение в група (4 -10 души)

* По желание на обучаващите се учебните часове могат да се провеждат извън сградата на ДЕО - ИЧС в удобно време.

* При изискване за перфектен контактен език от страна на преподавателя цените на обучението в минигрупа и индивидуално се умножават по коефициент 1,5.
Постоянен международен семинар "Обучение и отдих"
Изпит за ниво на владеене на български език
Подготовка за ниво на владеене на български език
Курсове за преводаческа правоспособност

Подходящ за чуждестранни граждани, владеещи добре български език.
Български език за чуждестранни студенти
Едномесечен курс за кандидат - студенти чужденци
по български език и по природоматематически дисциплини.

  • тел: 02 / 710 069