Счетоводна практика на стопанското предприятие в 2 тома

Начало » Книги и полиграфия » Правна литература

Фирма

Предлага: ЕТ Апис - Ромил Колев Телефон: 02 / 988 51 13; 981 89 33; 980 26 03; 883 641
е-mail: office@apis-kolev.c...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Счетоводна практика на стопанското предприятие в 2 тома

I том съдържа подбор на нормативи и поднормативни актове и указания на компетентните органи, които са обект на ежедневната практика на предприятието, като правила и насоки за отчитане.
II том съдържа раздели, групирани по методическа връзка на стопанските операции. Разглеждат се стопански операции, факти и събития, активи и пасиви, приходи и разходи и тяхното аналитично счетоводно отчитане. Включени са множество писма, указания и тълкувания на нормативната уредба по материята.

  • Автори: Иван Дочев, Евгени Рангелов
  • Цена с ДДС: 36.00 лв.