Годишен финансов отчет на строителното предприятие 2003 г.

Начало » Книги и полиграфия » Икономическа литература

Фирма

Предлага: ЕТ Апис - Ромил Колев Телефон: 02 / 988 51 13; 981 89 33; 980 26 03; 883 641
е-mail: office@apis-kolev.c...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Годишен финансов отчет на строителното предприятие - 2003 г.

Настоящата книга има за цел да запълни празнината от липса на специализирана литература по счетоводно отчитане на дейността на строителните предприятия. Промените в счетоводната нормативна уредба от 2002 г. и последователните промени през 2002 и 2003 г. в данъчните закони изискват коментар и експертно мнение по редица въпроси на текущото счетоводно отчитане и съставяне на годишния финансов отчет. Приложени са голям брой писма, указания и тълкувания на компетентните органи, които ще спомогнат за формиране на становище по редица неизяснени въпроси от счетоводната, данъчната и социалноосигурителната практика.

  • Автор: Евгени Рангелов
  • Цена с ДДС: 17.40 лв.