Годишни финансови отчети - 2003 г.

Начало » Книги и полиграфия » Икономическа литература

Фирма

Предлага: ЕТ Апис - Ромил Колев Телефон: 02 / 988 51 13; 981 89 33; 980 26 03; 883 641
е-mail: office@apis-kolev.c...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Годишно счетоводно приключване на бюджетните оргаризации - 2003 г.

Специфичният характер на бюджетната дейност и променящата се в последните години нормативна счетоводна уредба ежегодно поставят редица въпроси по годишното приключване и съставянето на годишния финансов отчет на бюджетното предприятие. Липсата на цялостна нормативна база в това отношение за бюджетната дейност налага издаването на редица указания и тълкувания от компетентните органи. Пълният набор от тези писма и указания ще бъде добър помощник на счетоводителя на бюджетното предприятие при решаване на въпросите за касовото изпълнение на бюджета и при съставянето на годишния финансов отчет за 2003 г.

  • Автор: Анастасия Матова - Головина
  • Цена с ДДС: 17.40 лв.