Годишен финансов отчет на предприятието - 2003 г.

Начало » Книги и полиграфия » Икономическа литература

Фирма

Предлага: ЕТ Апис - Ромил Колев Телефон: 02 / 988 51 13; 981 89 33; 980 26 03; 883 641
е-mail: office@apis-kolev.c...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Годишен финансов отчет на предприятието - 2003 г.
Годишно данъчно облагане

Книгата разширява и задълбочава темите за годишното счетоводно приключване, започнати с подобна разработка през 2002 г. Нови теми са проблемните за всяко предприятие отчитане на разходи за придобиване на дълготрайни активи и образуване на средствата за работна заплата в предприятията с над 50 % държавно и общинско участие. Специално внимание е отделено на въпросите за формиране на данъчната основа за облагане с корпоративен данък за 2003 г. в условията на новите постановки на ЗКПО, в сила от 1.01.2003 г. Направен е подробен и задълбочен експертен коментар на въпросите за формиране и отчитане на данъчните временни разлики. Темата за годишното приключване получава своята завършеност с коментара по съставянето на годишния финансов отчет. Присъстват многобройни приложения с указания и тълкувания на компетентни органи.

  • Автори: Иван Дочев, Евгени Рангелов, Бойка Брезоева, Теменужка Златанова, Илия Николов
  • Цена с ДДС: 22.80 лв.