Фирма

Предлага: Военно Издателство ЕООД Телефон: 02 / 987 62 61, 980 41 86, 980 27 66
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Политика и власт

Автор: Тодор Кобуров
Книгата е опит за представяне на систематизиран курс, посветен както на класически теоретически проблеми, така и на актуални въпроси на международната политика. Основна цел на автора е да покаже, че политиката - процесът на формиране и налагане на определени обществени интереси се определя от определени политически правила и техники, които са непреходни във времето. Представени са няколко от класиците на политологията и теорията на демокрацията - Платон, Аристотел, Цицерон и Макиавели. Представени са идеите на такива класици в областта на политическото мислене като Томас Хобс, Джон Лок, Жан - Жак Русо и др. Обърнато е внимание на един от най - дискутираните и постоянно присъстващи в политическите произведения проблеми - за суверинитета на държавата. Авторът поставя читателя пред политическите аргументи за дилемите монархия или република, либерализъм или консерватизъм. Основно място в книгата е отделено на един от най - големите проблеми на XX век - проблема за осигуряване на международния мир и сигурност, който рефлектира в дилемата между двете ценности: живота и свободата. Книгата представлява интерес за широк кръг читатели като особено ще е полезна за студенти, изучаващи политология.

  • Формат - 60 х 84 / 16
  • Обем - 188 стр.