Фирма

Предлага: Военно Издателство ЕООД Телефон: 02 / 987 62 61, 980 41 86, 980 27 66
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Приятелство и вражда на Балканите

Автор: Карл Казер
За специалистите в областта на балканската история и етнология Карл Казер, професор по история и историческа антропология и ръководител на Института по история на Югоизточна Европа в Университета в Грац (Австрия), е добре познато и уважавано име. Той е автор на петнайсет книги в тази научна област, някои от които са вече преведени и публикувани в Загреб и Белград. Неговият престиж като познавач на Балканите е безспорен и заслужен.
Най - новата му книга Приятелство и вражда на Балканите е посветена на важни теми, чиято значимост надхвърля академичната им релевантност. Тя е опит за изграждане на траен теоретичен модел на общественото развитие на Балканите, който да има обяснителна сила по отношение на историята, но и на настоящето и бъдещето на региона. Авторът продължава да се интересува от проблемите за властта, за ролята на личността и институциите в историята, този път пречупени през фокуса на приятелството и враждата - привлекателна и малко позната за българския читател антропологична тема. Неоспоримо предимство на тази книга е фактът, че тя дава общ поглед върху балканската проблематика, което трябва да признаем не се среща често. Изследването има и специфичното предназначение да представи едно от мненията, които бихме могли да определим най - кратко като "Другите за нас". С други думи, това е един поглед "отвън" (емблематичен изобщо за заниманията с антропология) към Балканите, тяхната култура и историческа съдба.