Фирма

Предлага: Петров и приятели Телефон: 088 7 428 108; 09528 559; 02 9435733
е-mail: te_15@bulinfo.net
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Фото - туризъм

Природата около Бистрилица е уникално чиста поради факта, че не е замърсявана от промишлени предприятия. В радиус от около 50 км. не е строено или работило промишлено предприятие, изхвърлящо вредни емисии в атмосферата. Реките са кристално
чисти.


В самото село на пролет долитат и живеят около 5 - 6 семейства щъркели. Лястовичките целодневно кръжат около езерцето в комплекса. В двора живеят 3
семейства кълвачи, косове и скорци. Често в околните горички се срещат диви
зайци, сърнички и диви прасета.


Районът е известен с горите си, пълни с манатарки, булка гъба и ливадна печурка. През цялата година растат много видове билки . Идеални места за туризъм, игри на открито, екскурзии.


В началото на миналия век тук е намерена оброчна плоча на Артемида и други археоложки находки. Подобна плоча е намерена и на Людино връх, който се издига на 1 км. югозападно от Бистрилица. По цялото протежение на Людино е имало тракийска крепост, а в подножието - некропол от тракийски могилни погребения.