Фирма

Предлага: Петров и приятели Телефон: 088 7 428 108; 09528 559; 02 9435733
е-mail: te_15@bulinfo.net
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Чипровци


Днес Чипровци е малко градче. Предполага се, че Чипровци получава специални привилегии към XIII в., когато в него се заселват саксонски рудари. С времето немците се побългаряват, но позициите на католицизма в града непрекъснато се засилват поради усилената дейност на францисканските монаси. За един дълъг период Чипровци е седалище на Българската католическа кустодия, която включва селища от днешните земи на Унгария и Румъния. Той е един от центровете на католическата пропаганда на Балканите и Източна Европа.


Въз основа на рудодобива и обработката на метали през XVI - XVII в. в Чипровци процъфтяват занаятите, а заедно с тях и търговията. Изнасят се стоки за Централна и Източна Европа. Стопанското благополучие води до възраждане на духовния и културния живот. По едно или друго време в Чипровци се заселват някои от преживелите турското нашествие представители на българската аристокрация.


В началото на ХVII век е създадено светско училище, в което се преподава на български и латински. Половината от населението са католици, другата половина - православни, но в труд, обичаи и обществен живот всички те са българи.


В града се въздигат известни родове, чиито синове учат предимно в Италия, достигат висши църковни санове, занимават се с различни науки, отдават се на обществено - политически живот на Запад. Приемани са от папата и управляващите дворове. Издават книги. Те са част от европейската аристокрация, която е обединена от общи ценности и език. Чипровци става един от политическите и духовни центрове на България.


През 1688 г., след тежките поражения, нанесени на Турция от австро - полско - венецианската коалиция, чипровските водачи решават, че момента е дошъл. Българите от цялата област хващат оръжието. Избухва Чипровското въстание, което е договорено с коалицията. Но военно - политическата конюнктура се променя. Въстанието е оставено без подкрепата от войските на коалицията. То е жестоко смазано от озлобените от неотдавнашните си поражения еничари. Цялата област е съсипана, а много от жителите й избягват в съседните християнски държави.


Чипровските килими

Тъкането на килими по българските земи по всяка вероятност е от времето преди Омир.

Поради географското положение на страната върху българските килими е оказал влияние и Изтокът. Но кое е източно, кое - наше, е невъзможно да се установи. Истина е, че има единство на балкански, анадолски, персийски, монголски и кавказки орнаменти.

Установено е, че през периода на 17 - 19 век българското килимарство прераства в интензивно развиващ се занаят с пазар из земите на днешна Турция, Балканите, Централна Европа, Италия, арабските страни, Иран та чак до Индия.

Тъкат се килими в гладка (двулицева) техника. Производството им е съсредоточено главно в Чипровци и Самоков, в Пирот (Западна България), и в Котел (Източна България). Именно в тези центрове се оформят и двата най - характерни типа български килими. Орнаменталното и композиционно разнообразие от мотиви на чипровските килими контрастира на строгия геометризъм на котленските.