Изчисляване на работни заплати.

Начало » Услуги » Правни и счетоводни услуги

Фирма

Предлага: M&DSoft Телефон: 02 / 929 65 09; 928 77 74; 088 8 252 885
е-mail: mdsoft@dir.bg
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Изчисляване на работни заплати.

По препоръка на клиенти, които закупуват софтуерния продукт "Харис", фирмата извършва услугата: "Личен състав и Работна заплата".


Спестете 70% от една заплата!
За символичните цени:
 • до 5 човека - 30 лв/месец
 • от 6 до 15 души - 6 лв/човек
 • над 16 души - 100 лв/месец

  При годишен абонамент 10 % намаление!

  Цената включва:
  1. Поддръжка на данни за служители, разпечатване на договори и тяхната регистрация в НОИ, служебни бележки;
  2. Поддръжка на щатно разписание;
  3. Изчисляване на :
 • заплати на щатни служители, работещи на трудов договор;
 • служители, работещи по втори или допълнителен трудов договор;
 • назначени по граждански договор лица;
 • управленски персонал по договор за управление и контрол;
 • лица работещи на пълно и непълно работно време;
  4. Разпечатване на ведомости, рекапитулации, фишове, справки;
  5. Подготвяне на данни за банка на магнитен носител;
  6. Подготвяне на данни за счетоводна програма на разпечатка и магнитен носител;
  7. Дискета за НОИ;

  Забележка:
 • Необходимите данни и документи се приемат от служител на М&D Soft мин. 3 работни дни преди предаване на ведомостите;
 • Регистрация на договори в НОИ – 2 пъти месечно. Допълнителна регистрация се заплаща.

  Допълнителна услуга: Съвместно с наши бизнес партньори от водещи счетоводни къщи предлагаме и като допълнителна услуга Счетоводство.