Фирма

Предлага: Атора ООД Телефон: 02/865 00 11, 0897 829 337
е-mail: atora@dir.bg, terra...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Защитен стикер SAFER CALL

ПРОДУКТЪТ SAFER CALL

SAFER CALL - е защитен стикер, който предпазва човешкия организъм от вредното влияние на мобилните комуникационни средства.
SAFER CALL е продукт за защита от високочестотната и електромагнитна радиация, излъчвана от мобилни телефони, безжични DECT телефони, устройства за подслушване на бебета и радио оборудване.
SAFER CALL е техническо нововъведение;
SAFER CALL е тестван медицински и физически;
SAFER CALL е доказано, че функционира благодарение на уникалното си програмиране;
SAFER CALL няма конкурентен продукт на пазара.
SAFER CALL предлага висока ефективност.
SAFER CALL е изпробван и препоръчан от IGЕF (известната международна организация за изследвания върху вредните електромагнитни въздействия).

SAFER CALL пази вашите деца
Виенската лекарска камара предупреждава за опасностите при ползването на мобилни телефонни апарати особено при децата. Причината - децата имат по-фина костна и нервна система от възрастните. Дори само затова действието на GSM телефоните върху детския организъм е нежелателно. Медицинската камара препоръчва: <<Ако медицински препарати имат същото действие като това на мобилните телефони, е задължително веднага да бъдат изтеглени от пазара>>.

А как и кой да изтегли милиардите GSM-ми по света?

Ето защо SAFER CALL е особено нужен за телефоните на Вашите деца и за системите тип BABY SITTER.

Как действа SAFER CALL
Човешкото тяло и човешката природа действат на принципа на електромагнитни трептения, които са от същия тип като трептенията, излъчвани от средствата за комуникация. Поради тази причина взаимодействието е неизбежно. По специално това е енергийна информационна компонента на електромагнотното поле, която неволно причинява неправилно функциониране на стратегически важни части на организма, в резултат на вредното квантово смущение на информацията, което в крайна сметка би могло да причини заболяване.

SAFER CALL организира енергийната информационна компонента на техническото трептене, отстранява негативния потенциал и по този начин създава естествена честотна структура.

За повече информация
Word file - 100 kB