Фирма

Предлага: Рефракем ЕООД Телефон: +359 2 832 50 20; 832 60 74; 931 41 34; 931 23 15;
е-mail: marketing@refrachem...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Магнезитни поти

Тип продукт LI LIS LIUBX5 LIUBX10
Съдържание на основни компоненти MgO [%]
SiO2 [%]
CaO [%]
Fe2O3 [%]
C [%]
87
1.5
2.5
8.0
-
87
1.5
2.5
8.0
-
97
1.0
1.0
0.7
5
97
1.0
1.0
0.7
10
Насипна плътност g.cm-3 2.85 2.80 2.90 2.83
Видима порьозност % 21 22 8.0 7.5
Устойчивост на трошливост MPa 40 30 30.0 25
Огнеупорност при натоварване при 0.2 MPa C 1600 - - -