Фирма

Предлага: Рефракем ЕООД Телефон: +359 2 832 50 20; 832 60 74; 931 41 34; 931 23 15;
е-mail: marketing@refrachem...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Динасов огнеупор

Тип продукт D-MAX DH DC DL-| DL-||
Съдържание на основни компоненти SiO2 [%]
Al2O3 [%]
CaO [%]
Fe2O3 [%]
95.5
0.5
2.5
1.2
95.3
0.5
2.5
94.5
1.2
3.0
93.0 91.0
Относителна сила на тежестта кг.м-3 2360 2360 2360 2360 2360
Видима порьозност % 21.5 22.0 22.5    
Устойчивост на трошливост MPa 30.0 25.0 20.0 3.0 1.5
Огнеупорност при натоварване при 0.2 MPa C 1680 1650 1610 1550 1500
Допълнителни линейни изменения при 1500oC/2 часа % + 0.8 + 1.0 + 1.2 + 1.2 + 1.2
Насипна плътност кг.м-3       1200 1300