Спрайлит (маси за шприцоване)

Начало » Металургия » Огнеупорни материали

Фирма

Предлага: Рефракем ЕООД Телефон: +359 2 832 50 20; 832 60 74; 931 41 34; 931 23 15;
е-mail: marketing@refrachem...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Спрайлит (маси за шприцоване)

Качество Химически състав /%/ Гранулометрия
  MgO CaO Fe2O3 Al2O3 SiO2 Cr2O3 mm
SK 10 87 3.5 5.5 0.5 3.5 - 0 - 0.2
SK 29 22 1.0 14.0 11.0 7.0 45 0 - 0.2
SK 13 65 2.0 8.0 4.0 6.0 15 0 - 0.2