Фирма

Предлага: Рефракем ЕООД Телефон: +359 2 832 50 20; 832 60 74; 931 41 34; 931 23 15;
е-mail: marketing@refrachem...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Мортари (мeртели)

Качество Химически състав /%/ Гранулометрия
  MgO CaO Fe2O3 Al2O3 SiO2 Cr2O3 mm
BK 10 H 88 2.5 6.0 0.5 3.0 - 0 - 0.2
BK 10 S 88 2.5 6.0 0.5 3.0 - 0 - 0.2
BK 10 P 86 2.5 6.0 0.5 5.0 - 0 - 0.2
BK 13 H 70 2.0 8.0 4.0 4.0 12 0 - 0.2
BK 13 S 70 2.0 8.0 4.0 4.0 12 0 - 0.2
BKF 13 70 2.0 8.0 4.0 4.0 12 0 - 2.0
BKF 13 Z 70 2.0 8.0 4.0 4.0 12 0 - 2.0