Фирма

Предлага: Рефракем ЕООД Телефон: +359 2 832 50 20; 832 60 74; 931 41 34; 931 23 15;
е-mail: marketing@refrachem...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Обмазочни маси

Качество Химически състав /%/ Грануло метрия Гранична температура на полагане
  MgO CaO Fe2O3 Al2O3 SiO2 Cr2O3 mm oC
MK 10 88 3.0 5.5 0.5 3.0 - 0 - 4 1750
MK 32 73 2.0 7.0 3.0 5.0 10 0 - 4 1700
MK 37 41 1.5 11.0 6.5 7.0 33 0 - 4 1650
MK 40 87 3.0 5.5 0.5 4.0 - 0 - 1 1700