Фирма

Предлага: Рефракем ЕООД Телефон: +359 2 832 50 20; 832 60 74; 931 41 34; 931 23 15;
е-mail: marketing@refrachem...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Набивни маси

Качество Химически състав /%/ Гранулометрия Тип на връзката
  MgO CaO Fe2O3 Al2O3 SiO2 Cr2O3 mm  
RC 10 87.5 3.0 8.0 0.3 1.2 - 0 - 4 O
RC 20 89.0 2.5 7.5 0.5 0.5 - 0 - 4 H
RC 22 74.0 2.0 9.5 2.5 2.0 10.0 0 - 4 H
RC 50 89.0 2.5 7.5 0.5 0.5 - 0 - 4 H
RK 30 88.0 2.5 6.0 0.5 3.0 - 0 - 4 S
RK 32 74.0 2.0 7.0 2.5 4.5 10.0 0 - 4 S
RK 37 41.0 1.5 10.5 9.0 6.0 32.0 0 - 4 S
RK 60 88.0 2.5 6.0 0.5 3.0 - 0 - 4 H
RK 62 72.5 2.0 9.5 2.5 2.0 11.5 0 - 4 H
RT 12 77.0 2.5 3.0 2.5 5.0 10.0 0 - 4 H
FC 22 X 76.8 1.7 7.0 2.5 2.0 10.0 0 - 4 H
FC 22 B 80.5 1.0 4.2 2.5 1.8 10.0 0 - 4 H
FC 10 X 93.0 1.7 4.0 0.5 0.8 - 0 - 4 H
FC 10 B 96.5 1.2 1.2 0.5 0.6 - 0 - 4 H
ICA 10 71.0 2.0 6.5 20.0 0.5 - 0 - 4 B
ICA 13 60.0 2.0 7.0 30.0 1.0 - 0 - 4 B
EW 50 97.0 1.6 0.5 0.4 0.5 - 0 - 4 H
EW 52 77.0 0.5 4.0 3.0 1.5 14.0 0 - 4 H
ES 16 58.0 1.7 11.5 6.0 1.8 21.0 0 - 4 H
IWA 21 82.0 2.0 0.5 15.0 0.5 - 0 - 4 B
IWA 23 67.0 1.5 1.0 30.0 0.5 - 0 - 4 B
CH 18 31.0 1.0 15.0 9.0 4.0 40.0 0 - 4 -
CH 28 27.0 1.0 13.0 12.0 7.0 40.0 0 - 4 -