Магнезито - въглеродни огнеупорни тухли

Начало » Металургия » Огнеупорни материали

Фирма

Предлага: Рефракем ЕООД Телефон: +359 2 832 50 20; 832 60 74; 931 41 34; 931 23 15;
е-mail: marketing@refrachem...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Магнезито - въглеродни огнеупорни тухли

Качество на изпичане Типични химични и физични стойности
    MgO
%
CaO
%
Fe2O3
%
Al2O3
%
SiO2
%
Rest-C
%
B D
R D
A P
S P
CCS
KDF
LIUB 5
LIUB 8
LIUB 10
LIUB 12
LIUB 15
(AT)
(AT)
(AT)
(AT)
(AT)
96 2.5 0.8 0.3 0.7 5
8
10
12
15
2.92
2.9
2.87
2.85
2.83
8
7.5
7.5
7
7
30
30
30
30
30
LIUBXZ 35
LIUBXZ 38
LIUBXZ 310
LIUBXZ 312
LIUBXZ 315
(AT)
(AT)
(AT)
(AT)
(AT)
90 2.5 6 0.2 1.2 5
8
10
12
15
2.9
2.9
2.83
2.83
2.8
9
8.5
7.5
7.5
7.5
30
30
30
30
30
LIUBXZ 55
LIUBXZ 58
LIUBXZ 510
LIUBXZ 512
LIUBXZ 515
(AT)
(AT)
(AT)
(AT)
(AT)
91 2.2 4.6 0.5 1 5
8
10
12
15
2.9
2.9
2.85
2.85
2.8
9
8.5
7.5
7.5
7.5
30
30
30
30
30
LIUBXZ 75
LIUBXZ 78
LIUBXZ 710
LIUBXZ 712
LIUBXZ 715
(AT)
(AT)
(AT)
(AT)
(AT)
93 2 3 0.2 0.8 5
8
10
12
15
2.9
2.9
2.85
2.85
2.8
9
8.5
7.5
7.5
7.5
30
30
30
30
30
LIUBX 35
LIUBX 38
LIUBX 310
LIUBX 312
LIUBX 315
(AT)
(AT)
(AT)
(AT)
(AT)
96 2 0.7 0.2 0.8 5
8
10
12
15
2.9
2.85
2.85
2.85
2.8
8
7.5
7.5
7.5
7.5
30
30
30
30
30
LIUBX 55
LIUBX 58
LIUBX 510
LIUBX 512
LIUBX 515
(AT)
(AT)
(AT)
(AT)
(AT)
96 1.8 0.7 0.2 0.8 5
8
10
12
15
2.9
2.9
2.9
2.85
2.83
8
8
8
7.5
7.5
30
30
30
30
30
LIUBX 75
LIUBX 78
LIUBX 710
LIUBX 712
LIUBX 715
(AT)
(AT)
(AT)
(AT)
(AT)
96 1.5 0.8 0.2 0.8 5
8
10
12
15
2.9
2.9
2.85
2.85
2.83
8
8
7.5
7.5
7.5
30
30
30
30
30
LIUBX 5
LIUBX 8
LIUBX 10
LIUBX 12
LIUBX 15
(AT)
(AT)
(AT)
(AT)
(AT)
96 1.5 0.8 0.2 0.8 5
8
10
12
15
2.9
2.85
2.83
2.83
2.8
8
7.5
7.5
7.5
7
30
30
30
30
30