Модификатори

Начало » Металургия » Феросплави

Фирма

Предлага: Рефракем ЕООД Телефон: +359 2 832 50 20; 832 60 74; 931 41 34; 931 23 15;
е-mail: marketing@refrachem...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Модификатори

  Si Mn Ca Al C Mg
Spec. Typ. Spec. Typ. Spec. Typ. Spec. Typ. Spec. Typ. Spec. Typ.
Simancal 70-75 73 2-4 3 0.8-2.0 1.4 1.0-2.0 1.5    
Gramod min 46 47   1.2-2.0 1.5   25-32 27 0.3-0.7 0.5