Силикоманган

Начало » Металургия » Феросплави

Фирма

Предлага: Рефракем ЕООД Телефон: +359 2 832 50 20; 832 60 74; 931 41 34; 931 23 15;
е-mail: marketing@refrachem...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Силикоманган

Химични анализи
  Mn Si C P
Spec. Typ. Spec. Typ. Spec. Typ. Spec. Typ.
SiMn min 65 67 min 14 17-20 max 2.5 1.4 max 0.20 0.10-0.20
Физични анализи
  Плът ност. Голе мина Обемна плътност Рон ливост Температура
на топене
Термичен ефект
SiMn 6.4 3 - 80 3480-3520 4 - 5 1160-1290 - 0.8