Силикокалций

Начало » Металургия » Феросплави

Фирма

Предлага: Рефракем ЕООД Телефон: +359 2 832 50 20; 832 60 74; 931 41 34; 931 23 15;
е-mail: marketing@refrachem...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Силикокалций

Химични анализи
  Ca Si Al
Spec. Typ. Spec. Typ. Spec. Typ.
CaSi 30% min 30 31 min 55 57 max 1.5 1.4
Физични анализи
  Плът ност. Голе мина Обемна плътност Рон ливост Температура на топене Термичен ефект
CaSi 30% 2.5 2 - 50 1760 6 980 - 1200 + 0.2