Феромолибден и фероволфрам

Начало » Металургия » Феросплави

Фирма

Предлага: Рефракем ЕООД Телефон: +359 2 832 50 20; 832 60 74; 931 41 34; 931 23 15;
е-mail: marketing@refrachem...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Феромолибден и фероволфрам

Химични анализи
WSiCMoS
Spec.Typ.Spec.Typ.Spec.Typ.Spec.Typ.Spec.Typ.
FeW aluminothermicmin 7071max 3.02.0max 0.10.02
FeMomax 3.00.8min 6065max 0.10 0.08
Физични данни
Плът ност.Голе минаОбемна плътностРон ливостТемпература
на топене
Термичен ефект
FeW14.480-1006500-70001-21650-2500- 0.4
FeMo9.0под 255000-55002-31800-1900- 0.7